Üretkenlikte Mükemmel Teşvik; Her zaman Üçte Biri..

Selamunaleyküm ve Merhaba Ülkemin Güzel İşçileri ve İşverenleri;

Maalesef ekonomik mülkiyetin sadece mezara kadar gittiğinin unutulduğu ve paranın gerçek anlamda tahakküm aracı olarak kullanıldığı bir dönemde yaşıyoruz.

Ve maalesef çoğu işveren işçilerini gelir-gider tablosunda bir maliyet kalemi olarak görmektedir. Bu bakış ise işveren ve işçi arasında insan olmaktan gelen samimiyeti ortadan kaldırmakta; hem kalpler arasında hem de cepler arasındaki uçurumu ziyadesiyle arttırmaktadır.

Önerim şudur ki; hiçbir işveren, işçilerine verdiğinin 2 katından fazla kazanmamalıdır! Her ne kadar paradoks gibi gözükse de bu; devlet eliyle zorlanırsa hem işçi hem işveren daha fazla kazanacaktır. Bu yaklaşım gelir adaletsizliğinden kaynaklanan toplumsal çatışmayı ortadan kaldıracaktır. Ve geliri sınırsız olan işçi, sınırsız olan gelirini arttırmak için verimi arttırmak için elinden geleni yapacaktır. Önerimin detayları aşağıdaki gibidir.

Çözüm:

Şirketlerin Gelir-Gider Hesabı Aşağıdaki Şekilde Özetlenebilir.

 •  Faaliyet Gelir / Giderleri : Şirketin faaliyetlerinden gelen gelirler; satışlar, ticari komisyonlar. Ve faaliyet giderleri: personel gideri, satılan mal maliyetleri, ham madde maliyetleri, bina kiraları, verilen ticari komisyonlar vb.
 • Finansman Gelir / Giderleri: Kredi alıp vermekten gelen (kredi anaparası) ve giden (ödemeler, faiz) lanetli para.
 • Yatırım Gelirler / Giderleri: Şirketin Sermaye artırımları, bina & ekipman satın almaları vs.

Dağıtıma konu olacak kısım:

İşçi olarak bizim kazanca dönüştürdüğümüz ve bizi etkilediğimiz kısmı Faaliyet Gelir ve Giderleridir. İş veren bankaya para yatırmış faizini almış biz etkileyemeyiz. İşveren kredi almış, faiz ödemekte bizi direk olarak ilgilendirmez. Ve yahut yatırım için öz kaynak arttırmış, kaynak geri çekmiş bu gelir gözüken kalemde de bir hak iddaa edemeyeceğimiz gibi, oluşan kaynak kaybı da bizim verimliliğimiz ve işimizle ilgili değildir.

Faaliyet Giderlerine odaklandığımıza göre, şu şekilde faaliyet giderlerini insanı odak alacak şekilde ayırmalıyız.

 • Toplam Faaliyet Gelirleri
 • Toplam Faaliyet Giderleri
 • Personel Giderleri Hariç Faaliyet Gideri
 • NasiNet
 • Personel Giderleri

Bütün şirketler, işveren işçinin 2 katından fazla kazanmamalıdır düsturunca Personel Giderlerinin NasiNet’e oranı üçte birinden az ise bu oranı tamamlayacak farkı personel maaşı nispince dağıtmalıdır.

NasiNet, insanın alacağı paradır. Toplam Faaliyet Gelirlerinden Personel Giderleri Hariç Faaliyet Gideri düşüldüğünde insana kalacak para kalır.

Öngörülen Yararları

 • Çalışanlar Şirket verimliliğinden direk etkilenecekleri için verimlilik odaklı çalışacaklardır. Başka bir deyişle her ne kadar aynı gemide olsalarda; işçi gemiyi batırmamaktan ziyade daha hızlı götürmeye rüzgarı daha hızlı yakalamaya çalışacaktır.
 • Gelir adaletine yönelik nispeten de olsa nutuk atmak dışında bir adım atılacaktır.
 • Toplumsal barışın sağlanmasına yönelik olumlu bir adım olacaktır.
 • Bu sistem iyi düşünülür ve geliştirilirse ülkemin dinamosu olabilir.

Celal Murat PARLAK

 

MY IDEAL SPORTS WRISTLET

Here is my idea of a good sports gear, that have been written on a whim!

It is a  wristlet would have a gyrometer sensor, and a button.

1- Gyrometer sensor would send the app data to “understand” the repetition is done.

2- Button would give us something to put input to app.

Ah of course, nothing goes good enough without an app nowadays!

I think app should have these features:

1- We should be able define the workout moves: User should be able to take any weight or gadget, do one repetition. App should take the data from gyrometer and set the data set as one cycle for the specific move.

2- We should be able to set workout programs from the defined moves: User should be able to create a program from the defined set of moves. A program should be able include of two types of entries: repetitions or durations.

– If repetition is chosen, the user should be able to choose how many times of cycles and intensity level* he needs for a perfect workout.

– If durations is chosen, the user should be able to choose a duration and intensity level for a perfect work out.

*Intensity Level: Since we are not attaching a device to a weight, we can measure any kind of workout moves&techniques. İntensity Level can be anything: weight, strain of a machine so on..

3- User should be able to initiate workout(so the program knows that user is going to start desired workout) from the app and give the start by pushing the button on his wrist.

4-As user processes through the perfect workout, app should use a coach whistle sound to tell the user to advance to next move depending on move’s attribute( duration or repetition). At each move, program should be able to count repetitions, time between repetitions(we will use them for reports!) by using the gyrometer patterns stored for the move.

5- User should be able to do non-perfect workouts by clicking the button. When the button is clicked current move is finished prematurely(Program should still log the repetitions done, repetition intervals and duration left).

6-At the end of the perfect workout, program cheers extravagantly. If the workout wasn’t perfect, it simply says “Well done. ”

7- User should be able to access workout and move statistics.

-Workout statistics:

– Perfect move sets done

– Perfect workouts done

– Total Repetitions

– Average Repetitions

– Durations left unfinished

-Move Statistics: ( User accesses them from one view; taking time and report measure as input. This view needs to be extremely fancy)

– Time(Day,Month,Year) & Repetition Line Area Graphs

– Time(Day,Month, Year) & Repetition İntervals Line Area Graphs

– Time(Day, Month,Year) & Duration Line Area Graphs

So how about that, huh?

Finding Your Personal Break-Even Point!

We are living in a merchandised world. Everything we see merchandised; through conventional pay or being subject to advertisement. Even we as human beings are mechandised, at the end of the day we are all working for money.

4014063-697495-loss-profit-or-break-even-signpost-showing-investment-earnings-and-profits

The point here is when we are making decisions over our monetary life; we rarely calculate our own break even point. If your sole purpose here is to increase your overall money flow at the end of the month, I beg to differ that you are wrong.

I think we have more than many occassions that we may need to calculate our breakeven point in your professional life but most particular ones are:

1- Changing your job!

2- Starting your own businesses!

So let’s start with the first one, how can we assess our value at changing our jobs:

If we take aside all the other factors and focus on the concept of money; what we need to realize is we are paid for our time. Our time and effort there in, is what we generally sell. So we are earning 2100 $ but working for 300 hours a month; then you are making 7 $ per hour. Especially in Turkey, people tend to ignore how many hours they work. To make a reference of how much we are earning, we can take a peek at this wikipedia page. So it is money divided by our working hours folks. IMO, the main perfomance indicator we need to increase is our money per hour.

You can earn 4000 Turkish Liras, but if you are working 400 hours to earn it;then you are in a far worse position than a McDonals Employee in US(They striked 3 times in last 2 years).

Starting your own business!

This one is a tricky one. So we want to start our own business and set about it. Same applies here, how much time we put into our work is important. Our most valuable asset is our time,we always give value to our time. So whether our business starts to earn money or not; calculate as if we have a monthly wage. Let’s say you have 4000 TL worth of monthly wage:

4000 TL / 160 hours = 25 TL / Hour

If we spend 300 hours for our business; the time we project to earn 7500 Liras ( 300 x 25) in profits as our share, is our personal breakeven point!

———————————–

This was all money talk. What I tried to stress here was our time is the most important aspect in almost any decision. Don’t treat it as just a mere commodity.

This was my first post in LinkedIN and I hope you liked it. You are welcome to comment. Have a nice day and a wonderful life.