Üretkenlikte Mükemmel Teşvik; Her zaman Üçte Biri..

Selamunaleyküm ve Merhaba Ülkemin Güzel İşçileri ve İşverenleri;

Maalesef ekonomik mülkiyetin sadece mezara kadar gittiğinin unutulduğu ve paranın gerçek anlamda tahakküm aracı olarak kullanıldığı bir dönemde yaşıyoruz.

Ve maalesef çoğu işveren işçilerini gelir-gider tablosunda bir maliyet kalemi olarak görmektedir. Bu bakış ise işveren ve işçi arasında insan olmaktan gelen samimiyeti ortadan kaldırmakta; hem kalpler arasında hem de cepler arasındaki uçurumu ziyadesiyle arttırmaktadır.

Önerim şudur ki; hiçbir işveren, işçilerine verdiğinin 2 katından fazla kazanmamalıdır! Her ne kadar paradoks gibi gözükse de bu; devlet eliyle zorlanırsa hem işçi hem işveren daha fazla kazanacaktır. Bu yaklaşım gelir adaletsizliğinden kaynaklanan toplumsal çatışmayı ortadan kaldıracaktır. Ve geliri sınırsız olan işçi, sınırsız olan gelirini arttırmak için verimi arttırmak için elinden geleni yapacaktır. Önerimin detayları aşağıdaki gibidir.

Çözüm:

Şirketlerin Gelir-Gider Hesabı Aşağıdaki Şekilde Özetlenebilir.

 •  Faaliyet Gelir / Giderleri : Şirketin faaliyetlerinden gelen gelirler; satışlar, ticari komisyonlar. Ve faaliyet giderleri: personel gideri, satılan mal maliyetleri, ham madde maliyetleri, bina kiraları, verilen ticari komisyonlar vb.
 • Finansman Gelir / Giderleri: Kredi alıp vermekten gelen (kredi anaparası) ve giden (ödemeler, faiz) lanetli para.
 • Yatırım Gelirler / Giderleri: Şirketin Sermaye artırımları, bina & ekipman satın almaları vs.

Dağıtıma konu olacak kısım:

İşçi olarak bizim kazanca dönüştürdüğümüz ve bizi etkilediğimiz kısmı Faaliyet Gelir ve Giderleridir. İş veren bankaya para yatırmış faizini almış biz etkileyemeyiz. İşveren kredi almış, faiz ödemekte bizi direk olarak ilgilendirmez. Ve yahut yatırım için öz kaynak arttırmış, kaynak geri çekmiş bu gelir gözüken kalemde de bir hak iddaa edemeyeceğimiz gibi, oluşan kaynak kaybı da bizim verimliliğimiz ve işimizle ilgili değildir.

Faaliyet Giderlerine odaklandığımıza göre, şu şekilde faaliyet giderlerini insanı odak alacak şekilde ayırmalıyız.

 • Toplam Faaliyet Gelirleri
 • Toplam Faaliyet Giderleri
 • Personel Giderleri Hariç Faaliyet Gideri
 • NasiNet
 • Personel Giderleri

Bütün şirketler, işveren işçinin 2 katından fazla kazanmamalıdır düsturunca Personel Giderlerinin NasiNet’e oranı üçte birinden az ise bu oranı tamamlayacak farkı personel maaşı nispince dağıtmalıdır.

NasiNet, insanın alacağı paradır. Toplam Faaliyet Gelirlerinden Personel Giderleri Hariç Faaliyet Gideri düşüldüğünde insana kalacak para kalır.

Öngörülen Yararları

 • Çalışanlar Şirket verimliliğinden direk etkilenecekleri için verimlilik odaklı çalışacaklardır. Başka bir deyişle her ne kadar aynı gemide olsalarda; işçi gemiyi batırmamaktan ziyade daha hızlı götürmeye rüzgarı daha hızlı yakalamaya çalışacaktır.
 • Gelir adaletine yönelik nispeten de olsa nutuk atmak dışında bir adım atılacaktır.
 • Toplumsal barışın sağlanmasına yönelik olumlu bir adım olacaktır.
 • Bu sistem iyi düşünülür ve geliştirilirse ülkemin dinamosu olabilir.

Celal Murat PARLAK

 

MY IDEAL SPORTS WRISTLET

Here is my idea of a good sports gear, that have been written on a whim!

It is a  wristlet would have a gyrometer sensor, and a button.

1- Gyrometer sensor would send the app data to “understand” the repetition is done.

2- Button would give us something to put input to app.

Ah of course, nothing goes good enough without an app nowadays!

I think app should have these features:

1- We should be able define the workout moves: User should be able to take any weight or gadget, do one repetition. App should take the data from gyrometer and set the data set as one cycle for the specific move.

2- We should be able to set workout programs from the defined moves: User should be able to create a program from the defined set of moves. A program should be able include of two types of entries: repetitions or durations.

– If repetition is chosen, the user should be able to choose how many times of cycles and intensity level* he needs for a perfect workout.

– If durations is chosen, the user should be able to choose a duration and intensity level for a perfect work out.

*Intensity Level: Since we are not attaching a device to a weight, we can measure any kind of workout moves&techniques. İntensity Level can be anything: weight, strain of a machine so on..

3- User should be able to initiate workout(so the program knows that user is going to start desired workout) from the app and give the start by pushing the button on his wrist.

4-As user processes through the perfect workout, app should use a coach whistle sound to tell the user to advance to next move depending on move’s attribute( duration or repetition). At each move, program should be able to count repetitions, time between repetitions(we will use them for reports!) by using the gyrometer patterns stored for the move.

5- User should be able to do non-perfect workouts by clicking the button. When the button is clicked current move is finished prematurely(Program should still log the repetitions done, repetition intervals and duration left).

6-At the end of the perfect workout, program cheers extravagantly. If the workout wasn’t perfect, it simply says “Well done. ”

7- User should be able to access workout and move statistics.

-Workout statistics:

– Perfect move sets done

– Perfect workouts done

– Total Repetitions

– Average Repetitions

– Durations left unfinished

-Move Statistics: ( User accesses them from one view; taking time and report measure as input. This view needs to be extremely fancy)

– Time(Day,Month,Year) & Repetition Line Area Graphs

– Time(Day,Month, Year) & Repetition İntervals Line Area Graphs

– Time(Day, Month,Year) & Duration Line Area Graphs

So how about that, huh?

Electric Cars Problem

Hello there, I have an idea:

Chargeable Electric Cars! What an original one huh? But listen to this, these electrocars have two problems and I think one of them ultimately solvable. Interested? Read on.

Görüntü 5Even if you have a lenghty chit-chat with oil guy, it will take 15 minutes to fill your tanker full. Your fossil fuel car can reach a 700-1000 km range.  If you fill it four times, it makes 3400 kms for a hour worth of fill.

So how is it like for Electric Cars? Let’s assume the best. Tesla! Tesla is electric car firm founded by the American inventor Elon Musk . So what how far does it take us with one hour of charge –> 102 kms!

If you fill it up with Tesla’s super stations it can get you 544 kilometers for one hour of charge. 3400 vs 544 it is no fair game. Still it is practical to get you from your job to home for 15 minutes of charge.

The problem is, method. The technology we are using is not based on a liquid fuel that burns. We are using a battery that uses chemical mumbo jumbo to achieve our get-go. Naturally this takes time.

How about this: Plug&Go Batteries!

Yes, exactly like a toy electric car. If the battery is too heavy, we can just divide it to carriable units.  We can still have stations, and there we can have super-charges. Our workers can replace the batteries and it would only take approximately 20 minutes. The station can charge us for electricity and money. If we use a battery with same performance and the procedure takes 20 minutes: One hour of our refill time takes us to 1468 kilometers! I don’t know you but I think it is feasible and will be more feasible by developing battery technology. Did I mention a greener planet?

Thank you for reading!