Üretkenlikte Mükemmel Teşvik; Her zaman Üçte Biri..

Selamunaleyküm ve Merhaba Ülkemin Güzel İşçileri ve İşverenleri;

Maalesef ekonomik mülkiyetin sadece mezara kadar gittiğinin unutulduğu ve paranın gerçek anlamda tahakküm aracı olarak kullanıldığı bir dönemde yaşıyoruz.

Ve maalesef çoğu işveren işçilerini gelir-gider tablosunda bir maliyet kalemi olarak görmektedir. Bu bakış ise işveren ve işçi arasında insan olmaktan gelen samimiyeti ortadan kaldırmakta; hem kalpler arasında hem de cepler arasındaki uçurumu ziyadesiyle arttırmaktadır.

Önerim şudur ki; hiçbir işveren, işçilerine verdiğinin 2 katından fazla kazanmamalıdır! Her ne kadar paradoks gibi gözükse de bu; devlet eliyle zorlanırsa hem işçi hem işveren daha fazla kazanacaktır. Bu yaklaşım gelir adaletsizliğinden kaynaklanan toplumsal çatışmayı ortadan kaldıracaktır. Ve geliri sınırsız olan işçi, sınırsız olan gelirini arttırmak için verimi arttırmak için elinden geleni yapacaktır. Önerimin detayları aşağıdaki gibidir.

Çözüm:

Şirketlerin Gelir-Gider Hesabı Aşağıdaki Şekilde Özetlenebilir.

 •  Faaliyet Gelir / Giderleri : Şirketin faaliyetlerinden gelen gelirler; satışlar, ticari komisyonlar. Ve faaliyet giderleri: personel gideri, satılan mal maliyetleri, ham madde maliyetleri, bina kiraları, verilen ticari komisyonlar vb.
 • Finansman Gelir / Giderleri: Kredi alıp vermekten gelen (kredi anaparası) ve giden (ödemeler, faiz) lanetli para.
 • Yatırım Gelirler / Giderleri: Şirketin Sermaye artırımları, bina & ekipman satın almaları vs.

Dağıtıma konu olacak kısım:

İşçi olarak bizim kazanca dönüştürdüğümüz ve bizi etkilediğimiz kısmı Faaliyet Gelir ve Giderleridir. İş veren bankaya para yatırmış faizini almış biz etkileyemeyiz. İşveren kredi almış, faiz ödemekte bizi direk olarak ilgilendirmez. Ve yahut yatırım için öz kaynak arttırmış, kaynak geri çekmiş bu gelir gözüken kalemde de bir hak iddaa edemeyeceğimiz gibi, oluşan kaynak kaybı da bizim verimliliğimiz ve işimizle ilgili değildir.

Faaliyet Giderlerine odaklandığımıza göre, şu şekilde faaliyet giderlerini insanı odak alacak şekilde ayırmalıyız.

 • Toplam Faaliyet Gelirleri
 • Toplam Faaliyet Giderleri
 • Personel Giderleri Hariç Faaliyet Gideri
 • NasiNet
 • Personel Giderleri

Bütün şirketler, işveren işçinin 2 katından fazla kazanmamalıdır düsturunca Personel Giderlerinin NasiNet’e oranı üçte birinden az ise bu oranı tamamlayacak farkı personel maaşı nispince dağıtmalıdır.

NasiNet, insanın alacağı paradır. Toplam Faaliyet Gelirlerinden Personel Giderleri Hariç Faaliyet Gideri düşüldüğünde insana kalacak para kalır.

Öngörülen Yararları

 • Çalışanlar Şirket verimliliğinden direk etkilenecekleri için verimlilik odaklı çalışacaklardır. Başka bir deyişle her ne kadar aynı gemide olsalarda; işçi gemiyi batırmamaktan ziyade daha hızlı götürmeye rüzgarı daha hızlı yakalamaya çalışacaktır.
 • Gelir adaletine yönelik nispeten de olsa nutuk atmak dışında bir adım atılacaktır.
 • Toplumsal barışın sağlanmasına yönelik olumlu bir adım olacaktır.
 • Bu sistem iyi düşünülür ve geliştirilirse ülkemin dinamosu olabilir.

Celal Murat PARLAK